Agenda

 

Upcoming Shows

15 Feb 2019       Concert: Jazzclub ‘Djoloff’ Dakar

Concert GESTU GROUPE

https://www.facebook.com/events/289601945052756/

 

1 Mar 2019         Spectacle: Institut Français Dakar, Théatre de Verdure 

Gestu Groupe & Circus Urbain

 

 

Past Shows   

record release concert GESTU GROUPE, Goethe Institut Dakar (2018)

Institut Français Dakar, Senegal (2018)

Festival L’Emoi du Jazz, Abidjan, Côte d’Ivoire (2018)

St. Louis Jazz Festival, Senegal (2018)

Goethe Institut Dakar, Senegal (2017)

Varietéspektakel Köthen, Germany (2016)

Grand Theatre Dakar, Senegal (2016)

Parlamentarium Brussels, Belgium (2016)

Hopla Cabaret, Brussels (2015)

Les Halles Schaerbeek, Brussels (2014)

Centre Culturel ‘Whalll’, Brussels (2014)

Circus Roncalli (2013)

Jazz Maastricht, Netherlands (2010)

Pinkpop Festival, Netherlands (2010)

Circo Circolo, Belgium (2010)

Cultura Nova Festival, Heerlen, Netherlands (2009)

Columbiahalle, Berlin (2004 & 2006)           

Chamäleon Varieté Berlin (2004)